Schluesselloch-Test
Durcht Schlässelloch gucken mir gärn,
won mir derhainder hieren Lärm.
Doch diën kaun em häi net hieren,
awer em kaun noch äster lieren.
Em mäs den klennen Schlässel säcken
und imol kurz uch fiëst draf dräcken!
Schiun list em än saksescher Lektür
und zuelen mess em näst derfiur.
key

Mer wulen nor uch nor ewech....!

key

Mir Keakellegt

key

De besofän Klätegass

key

Der Tramiterturm (liesen uch hiren)

key

Det Ämgekiurt (liesen uch hiren)

key

Bäm Apenthiker (liesen uch hiren)

key

Der sekant Lihrer (liesen uch hiren)

key

Der Biesserwässer (liesen uch hiren)

key

De Subtraktion (liesen uch hiren)

key

KENT

key

Wat äs ijentlich Politik?

key

Gekrinkt!

key

Fläjjen iwert Kuckucksnäst

key

Lethargie

key

Entēscht Erwuërdung

line
line